NA SKRÓTY

  RACHUNKOWOŚĆ
Świadczymy usługowo prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rejestrów VAT oraz innych ewidencji podatkowych i rachunkowych niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej

Więcej...   

   FINANSE
Przygotowujemy oraz procesujemy pozyskiwanie źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonujemy bieżącej analizy kondycji finansowej, pomagamy zapobiegać sytuacjom kryzysowym, w pore eliminując źródła zagrożeń.

Więcej...   

   DORADZTWO
Uczestniczymy w procesie decyzyjnym kształtujący kierunki rozwoju i strategie obrane w prowadzonej działalności i wspieramy ich realizację poprzez udostępnienie narzędzi i mechanizmów kontrolnych.

Więcej...   

W I T A M Y   N A   N A S Z E J   S T R O N I E

Nasze usługi

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie doradztwa w prowadzonej działalności gospdarczej, obejmującą w szczególności usługi w przedmiocie rachunkowości, finansów i doradztwa gospodarczego.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców szukających możliwości efektywniejszej realizacji procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa poprzez powierzenie ich wyspecjalizowanemu podmiotowi, dzięki czemu mogą uzyskać wymierne korzyści.

Każdego z odbiorców usług z naszej oferty traktujemy indywidualnie i z należytą uwagą, tak aby zapewnić jakość na najwyższym poziomie. Z równym entuzjazmem i szacunkiem współpracujemy z osobami prowadzącymi dzialalność gospodarczą osobiście, jak również z dużymi podmiotami gospodarczymi.

Wsparcie

Obszerny katalog oferowanych przez nas usług otwiera przed naszymi Partnerami możliwości współpracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianego doradztwa w zakresie prowadzenia dzialalności gospodarczej.

Naszym Partnerom oferujemy zarówno kompeksową obsługę z pełnym pakietem usług, jak również dopasowujemy zakres współpracy do bieżących potrzeb Partnerów.

Każdy nasz Partner otrzymuje wraz z wykonaną usługą zebrane w trakcie wieloletniej współpracy doświadczenie, profesjonalizm i kompetencję.


website templates from wyomingwebdesign.com